Siamtravelmart.com
Share |
เพิ่มเพื่อน
 
เกี่ยวกับเรา | วิธีการชำระเงิน | เอกสารการทำวีซ่า | ร่วมงานกับเรา | ติดต่อเรา
 สมัครสมาชิก | สมุดเยี่ยมชม | เว็บบอร์ด | คำถามฮิตติดปาก | แผนที่เว็บไซต์
 
เรื่องมาตรการผ่อนผันวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ตั้งหัวข้อใหม่
ผู้โพสต์
ข้อความsiamtravelmart

อ้างอิง

เรื่องมาตรการผ่อนผันวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคน ไทย
1.วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2556 รัฐบาลญี่ปุ่นได้อนุมัติการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ ปุ่นให้กับคนไทยที่มีจุดประสงค์เพื่อจะเดินทางเข้าปร ะเทศญี่ปุ่นในระยะสั้น
2.มาตรการผ่อนผันวีซ่านี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศญี่ปุ ่นกับประเทศไทย
3.ทางรัฐบาลญี่ปุ่นได้เตรียมการในช่วงสุดท้ายเพื่อที่จ ะให้มีผลบังคับใช้ทันภายในช่วงฤดูร้อนปีนี้ของประเทศ ญี่ปุ่น ฉะนั้นเมื่อรัฐบาลญี่ปุ่นได้ผลสรุปของวันที่จะเริ่มบ ังคับใช้ รวมทั้งรายละเอียดของระยะเวลาการพำนักในประเทศญี่ปุ่ นแล้ว ทางสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น จะประกาศให้ทราบในโอกาสต่อไป กรณีของผู้ยื่นที่มีแผนการจะเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่ นในระยะเวลาอันใกล้นี้ ให้ระมัดระวังและคำนึงถึงกำหนดวันที่จะแจ้งประกาศการ บังคับใช้ ทั้งนี้ วีซ่าที่ทางสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นได้มีการออกให้ก ่อนเริ่มมาตรการยกเว้นวีซ่านั้น จะไม่มีการคืนค่าธรรมเนียมรวมถึงค่าบริการใดๆทั้งสิ้ น
•กรุณาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายวีซ่า แผนกกงสุล สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น หมายเลขติดต่อ 02-207-8503 หรือ 02-696-3003
http://www.th.emb-japan.go.jp/th/consular/visaindex.htm

-------------------------------------------------------------------------------

ทัวร์ราคาถูก คุณภาพดี

คิดจะเที่ยวคิดถึง Siam Travel Mart

-------------------------------------------------------------------------------

โพสต์เมื่อ : 2013-06-12 10:26:46
Mail to siamtravelmartsiamtravelmart

อ้างอิง

การยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทยเริ่มบัง คับใช้ใน วันที่ 1 กรกฏาคม พ.ศ.2556
1.ก่อนหน้านี้ที่ทางรัฐบาลญี่ปุ่นได้ประกาศยกเว้นวีซ่า เข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทยที่มีวัตถุประสงค์เพื่อ การพำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นนั้น ทางรัฐบาลญี่ปุ่นได้ประกาศเริ่มบังคับใช้ในวันที่ 1 กรกฏาคม พ.ศ.2556 และสามารถพำนักในประเทศญี่ปุ่นได้ 15 วัน (หากผู้ยื่นประสงค์จะพำนักในประเทศญี่ปุ่นเกิน 15 วัน หรือไปทำงาน หรือมีวัตถุประสงค์อื่นๆ จะต้องยื่นขอวีซ่าตามปรกติ)
2.การยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทยนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศญี่ปุ ่นกับประเทศไทย

3.ผู้ที่จะเข้าประเทศได้นั้น จะต้องผ่านการพิจารณาจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองก ่อนจึงจะสามารถเข้าประเทศได้ (เช่นเดียวกับผู้ที่ยื่นขอวีซ่ากับทางสถานเอกอัครราช ทูต) ทางเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจะสอบถามถึงวัตถุประสง ค์ในการเข้าประเทศ หรือขอตรวจเอกสารที่จำเป็น เช่น ตั๋วเครื่องบินขากลับ หรืออื่นๆ

4.หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายวีซ่า แผนกกงสุล สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น หมายเลขติดต่อ หมายเลขโทรศัพท์ 02-207-8503 หรือ 02-696-3003

-------------------------------------------------------------------------------

ทัวร์ราคาถูก คุณภาพดี

คิดจะเที่ยวคิดถึง Siam Travel Mart

-------------------------------------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ : 2013-06-27 14:46:18
Mail to siamtravelmartjHKB

อ้างอิง

feQg

โพสต์เมื่อ : 2018-03-19 14:35:49jHKB

อ้างอิง

feQg

โพสต์เมื่อ : 2018-03-19 14:35:50
  หน้า   1   

ชื่อ / name :
อีเมลล์ / email :
เลือกตัวแทน :
ข้อความ / messages

*
 
กรอกรหัสข้างบนนี้ :
 
ขึ้นข้างบน